Administration
Organization structure
Academic Committee
Academic Degree Committee
Intl. Advisory Committee
Education Committee
Administration Departments
Chinese Academy of
Sciences Protein
Science core facility
Center
    Home > About us > Administration

Academic Degree Committee

Director: Dacheng Wang

Deputy Director: Li Liu

Members: Wenrui Chang, Chang Chen, Runsheng Chen, Guangxia Gao,  Wenrui Chang, Haiying Hang, Rongqiao He, Li Liu,  Zhihai Qin, Fei Sun, Dacheng Wang, Jinhui Wang, Runming Xu, Xiyun Yan,

Secretary: Qinrui Liu

 

 
Print Text Size: A A A   Close

 


Institute of Biophysics, CAS    Address: 15 Datun Road, Chaoyang District, Beijing, 100101, China
Tel:8610-64889872    Fax: 8610-64871293    E-mail: office@ibp.ac.cn